דירות למכירה בצפון הישן תל אביב | עזרא נכסים והשקעות מאז 1989

עזרא נכסים והשקעות נדל״ן בת״א מאז 1989

בעלי תו ״Top 10״ ממדד המתווכים הארצי ומובילים במכירות בצפון הישן ושכונת בבלי לפי אתר מדלן.